מודל הרמות הנוירולוגיות

(של רוברט דילטס)

 

הקדמה

את המושג "רמות נוירולוגיות" הציע האנתרופולוג גרגורי בייטסון, ורוברט דילטס פיתח את המודל.
שמות נוספים למודל: 6 רמות לוגיות של למידה ושינוי, ו-6 רמות לוגיות של חשיבה.

עבור רבים מאיתנו, הרמות הלוגיות פועלות מחוץ למודעות שלנו, ויש להן השפעה ניכרת על איכות חיינו בין אם אנו מודעים להן ובין אם לאו. תהליכי החשיבה שלנו, תהליכי הבניה, השפה ותהליכים חברתיים המתרחשים במוח, יוצרים באופן טבעי סוג של היררכיה, היררכיה של רמות חשיבה המשפיעות והמושפעות אחת מהשניה. 

 

6 הרמות הלוגיות של המודל – תחום הגדרתן והשאלות עליהן הן נותנות מענה

כפי שכבר ציינתי לעיל, המודל מתייחס ל-6 רמות לוגיות המשפיעות ומושפעות אחת מהשניה. כל רמה כוללת ומארגנת מרכיבים מהרמה שמתחתיה, ולכל אחת רמה גבוהה יותר של השפעה על האדם או על המערכת בה היא פועלת.    

 

שש הרמות הן: 

רמה ראשונה – רמת הסביבה 
רמה זו נותנת מענה לשאלות: איפה? מתי? עם מי? מה הן הנסיבות שלי?
תחום ההגדרה של הרמה: תנאים סביבתיים, נסיבות, תוצאות, מכלול התנאים החיצונייים בהקשר מסויים והשפעתם עליי.
התבטאויות ברמה זו: אין לי כסף, בית, מקום עבודה. מגרש המשחקים שבו אנו מביאים לידי ביטוי את הזהות שלנו.  
 

רמה שנייה- רמת ההתנהגות
רמה זו נותנת מענה לשאלות: מה? מה הן ההתנהגויות שלי?
תחום הגדרה של הרמה: מכלול הפעולות, התגובות וההתנהגויות שלי בהקשר מסוים.
ההתבטאויות ברמה זו הן: התנהגויות שניתן לצפות בהן. כגון עשייה, צחוק, הליכה, אמירה.
 

רמה שלישית – רמת הכישורים ויכולות מפת עולם
 רמה זו נותנת מענה לשאלות: איך? כיצד? איך אני עושה דברים? מה הן היכולות שלי מיומנויות, אסטרטגיות ותכנית הפעולה?
תחום ההגדרה של הרמה: כישורים, מיומניות ויכולות המנחים ומכוונים את הההתנהגויות בהקשר נתון.
התבטאויות ברמה הזו: אני מסוגל ל… אני יכול… אינני יכול ל…  
 

רמה רביעית – רמת ערכים ואמונות 
רמה זו נותנת מענה לשאלות: למה? מדוע? מה אני מאמין? מה אני מעריך? למה אני עושה את מה שאני עושה?
תחום ההגדרה של רמה זו: אמונות, ערכים, אסטרטגיות חשיבה.  
 

רמה חמישית – רמת זהות אישית חזון 
רמה זו נותנת מענה לשאלות: מטרת על מי אני?
תחום ההגדרה של הרמה: מה האדם חושב על עצמו כעל אדם או ארגון. זהות נקשרת למילים אני, הוא, אתה.  
 

רמה שישית –  רמה רוחנית, תכלית הייעוד, השליחות
רמה זו נותנת מענה לשאלות: המעבר עבור מי? עבור מה? מי עוד? בשביל מי?

תחום ההגדרה של רמה זו: ניתן לראות חיבור למערכת גדולה יותר, חיבור לשלם.      

 

המודל בהקשר של שינוי 

מה זה אומר? ומהי המטרה לעבודה עם המודל?

פעמים רבות כשמקבלים תוצאות לא רצויות בחיים, זהו תוצר של אי הלימה בין הרמות הלוגיות (החשיבה) השונות. אי הלימה בין תנאי סביבה חיצוניים, לההתנהגויות ולפעולות שלך, ליכולות ולאסטרטגיות החשיבה שלך, לערכים המניעים אותך, לאמונות שיש לך, לזהות שלך ולחזון שלך להיות חלק ממשהו הגדול יותר ממך.

להצלחתך בכל מטרותיך, ניתן על ידי הכנסת מטרה ל"שרירים" שלך באמצעות מודל הרמות הלוגיות, ובתהליך של יצירת מתאם ויישור בכל הרמות הלוגיות, זאת על מנת לאפשר הנעה טבעית לפעולה או לשינוי, וליצירת תוצאות מדוייקות בחיים שלך. התהליך יוצר אינטגרציה של כל היבטי ההוויה שלך ומיקודם בתוצאה הרצוייה.

 

דברים שכדאי לשים להם לב

ביצוע שינוי ברמות הנמוכות ישפיע אולי, אבל לא בהכרח על רמה גבוהה יותר. עם זאת שינוי ברמה גבוהה ישפיע (כמו שינוי אמונה) באופן ברור על הרמות הנמוכות יותר. כשביצוע השינוי הוא ברמה נמוכה (ברמת הסביבה או ההתנהגות) והבעיה קיימת ברמה גבוהה יותר, נראה שינוי בהתנהגות לטווח הקצר, אך היא לא תחזיק לטווח הארוך, כך שבסופו של דבר התנהגות הלא רצוייה תחזור.

 איך זה יכול להיות? זה יכול להיות כשההתנהגות החדשה לא הייתה מתואמת עם האמונות והערכים או הזהות של האדם, ואז הרמה העליונה "עקפה" (override) את הרמה הנמוכה. בביצוע שינוי התנהגות לטווח הארוך חייבת ההתנהגות הרצויה להיות במתאם עם הרמות הגבוהות יותר או שהשינוי חייב להתבצע ברמות הגבוהות יותר, ברמת הזהות למשל.

שינוי בזהות הוא שינוי טוטאלי ומחזיק מעמד לנצח! לכן אם ברצוננו לחולל שינוי לטווח ארוך עלינו לשאוף להגיע לרמות הלוגיות הגבוהות ביותר, לרמת הזהות ולרמת הייעוד. אציין שזה ממש לא קל ופשוט לשנות אמונות ברמת הזהות, לכך יש תרגילים עוצמתיים, שהם כמו תותחי לייזר כגון "תרגיל הקסדה" בו לא נשתמש לשינוי אמונה ברמת ההתנהגות.  

 

דוגמא לשינוי הדורש שינוי אמונה ברמת הזהות ואולי אף לרמת המעבר (הרמה ה-6)

ניקח כדוגמא את שעור ההצלחה בתוכניות הרזייה, עד כמה שעור ההצלחה שלהן גדול? אני מאמינה שרוב תוכניות ההרזיה נכשלות בדיוק בנקודה זו, מכיוון שהן מתמקדות ברמת הסביבה (הגירויים), ברמת ההתנהגות (הרגלי אכילה ופעילות גופנית), ואולי אף ברמת היכולות (הקניית ידע ואסטרטגיות פעולה). מעטות תוכניות ההרזיה שמתייחסות אף לרמת האמונות והערכים, ולרמת הזהות ורמת הייעוד. כדי להיות רזה יש לחשוב רזה. לאמץ ערכים ואמונות של אדם רזה, ולנהוג כאדם רזה. כשאדם שמן מרזה, מבלי שיעשה שינוי בחשיבתו, ברמת הזהות, "אני אדם רזה", ומבלי שיעשה שינוי באמונותיו וערכיו, וכשההתמודדות שלו עם הגירויים היא מאבק תמידי. עשוי לעיתים להתחולל אצלו משבר המביא להשמנה מחדש. השינוי הוא שינוי עמוק, טוטאלי והוא לנצח, כאשר אדם עושה שינוי באמונותיו ובערכיו, הופך להיות מי שהוא רוצה להיות, וכשהוא מחובר לכוונה החיובית העליונה ביותר של השינוי (למען מה? מה השינוי הזה מאפשר לו?).

אם כך, מודל הרמות הלוגיות יכול להסביר בקלות את הציטוט הבא של אלברט איינשטיין:

"הבעיות של היום יכולות להיפתר רק ברמה גבוהה יותר של חשיבה מזו שיצרה אותן".

 

למה זה יעזור לך ההעזרות או ההתנהלות על פי מודל?

ההיעזרות במודל תעזור לך:

1. להיות מודע לגורמים המשפיעים על האופן בו אתה חי את חייך.

2. לזהות קונפליקטים, דילמות, אמונות מגבילות.

3. למצוא אפשרויות לשינוי כדי להביא את הרמות ליישור, ובכך להשיג שלמות אישית.

4. להציב את מטרותיך ויעדיך בהלימה וביישור עם כל הרמות הלוגיות (כפי שתואר לעיל).

5. לגיבוש עצמי לפי הרמות הלוגיות.

6. לזהוי הבעיה האמיתית, מהיכן היא נובעת ובאיזו רמה היא נחווית, ולהחליט מהי הרמה המתאימה
    ביותר להתערבות.

 

לצורך כך ניתן להיעזר בשאלות המתאימות לכל רמה ורמה כמו באופן הבא:

1. רמת הרוחניות/ מטרת על
עבור השלם או המערכת הגדולה יותר (המשפחה, הקהילה, אנשים הזקוקים לשירות, עמיתים לעבודה וכו').
פה השאלות הן: מה המטרה שלי? מהי ההשפעה שלי שברצוני שתהיה לי על…? בעבור מי? בעבור מה?
 

2. רמת הזהות
מי אני? מה התפקיד / העיסוק אותו אני מקיימת? האם התפקיד הכרחי להשגת המטרה שלי? מה אני רוצה לשנות בי?
 

3. רמת האמונות והערכים
אילו אמונות יש לי על עצמי, על אחרים, ועל העולם בכלל? האם האמונות האלו תומכות בי במילוי עיסוקי ובהגשמת ייעודי? אילו ערכים יש לי כלפי עצמי, כלפי אחרים, וכלפי העולם בכלל? האם הערכים האלה עולים בקנה אחד עם מילוי תפקידי והגשמת ייעודי? והם ישנם אמונות וערכים אחרים שיש לעשות להם יישור.
 

4. רמת יכולות ואסטרטגיות
מהן היכולות/ האסטרטגיות/ מהי התכנית פעולה שיש לי? האם הן עולות בקנה אחד עם הרמות לעיל? אם לא מה צריך להיות שונה? האם אני צריכה להוסיף או לשפר יכולות ולפתח אסטרטגיות ותכנית פעולה חדשות? או אולי אני צריכה להעריך מחדש את מטרתי, את עיסוקי, אמונותיי וערכיי?
 

5. רמת ההתנהגות
 מהן ההתנהגויות,הפעולות והתגובות שלי (פנימית וחיצונית)? האם ההתנהגויות שלי בתיאום עם כל אחת מהרמות הלוגיות לעיל? מה הייתי משנה? כיצד לדעתי יהיה אפשרי להצליח בהשגת המטרה?
 

6. רמת הסביבה
מתי? היכן? מי עוד בסביבה שלי? עם מי אני פועלת? והאם הסביבה נמצאת במתאם עם על הרמות לעיל?  

אני מציעה לך לפנות את הזמן ולהקדישו לביצוע התשאול והאבחון של הדברים התקועים בחייך, ביכולתך להעזר בשאלות לעיל, ולרשום את תשובותייך. ביכולתך להתחיל ולהגשים את המטרה שלך כבר עכשיו. אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר כדי לעשות את התהליך יחד איתי בהנחייה נכונה ומותאמת להצלחתך בהגשמת השינוי לתמיד.    

 

בהצלחה!
בברכת אור ואהבה,
יפה דן – מרכז שביל זהב   

 

 

– הכתוב מנוסח בלשון זכר, אך הוא מופנה לשני המינים כאחד –

סגור לתגובות.